Tuaregkors

Avivadmin

Tuaregkors

Tuaregerna är ett nomadfolk som härstammar från Saharas ökenområden i Afrika. De kallas ofta för det blå folket, och korset som har namngivits efter dem kallas för tuaregkorset. Symbolen i sig är egentligen inget kors för det här nomadfolket och har ingenting med tro eller religion att göra, men utseendemässigt har den vissa liknelser. Skillnaden utöver avsaknad av religiös betydelse är bland annat att själva korset i symbolen är mer fyrkantigt och oftast lika långt på både bredd och höjd. Ovan korset på symbolen kan det även finnas en cirkel, krona eller annan form. Totalt finns det dock 21 olika versioner av korset som alla bärs av olika klaner. De kan se olika ut i detaljarbetet men man kan oftast se likheter dem emellan.

Tuaregkorset har också en annan betydelse som symbol och de fyra hörnen på det representerar våra fyra väderstreck. Det är inte ovanligt att symbolen även förekommer som mönster i olika former av tyger och accessoarer, och går även att finna gjord av silver på hästsadlar. Som smycke tillverkas den oftast i silver men ibland även i koppar.

Traditionsenligt ska korset ärvas ner från far till son, och de fyra armarna på korset har tolkats på olika sätt genom tiderna. Det vanligaste är säkerhet, oavsett vilken riktning av de fyra väderstrecken man väljer. Många baserar det även på ett ordspråk om hur man aldrig vet var i världen man kommer att dö, vilket kan stämma väl in med det nomadiska sättet att leva. Ofta ärvs korset ner från far till son som en symbol för övergången från barndomen till vuxenlivet, och det sker då när sonen är omkring 15 år gammal.

Om författaren

ivadmin