Claddaghringar

Avivadmin

Claddaghringar

Den populära Claddaghringen, ursprungligen från Irland, har en tradition på över 400 år och är fortfarande idag mycket omtyckt. Den går idag att köpa i butiker i många olika länder. Det är mycket möjligt att den under åren då många immigrerade till Amerika lyckades korsa Atlanten, och på så vis hittade ut i världen.

Ringen är smått mytomspunnen och historierna om personen som tros ha tillverkat den är många. Den ska från början ha tillverkats och setts i en by på Irland med samma namn, tillverkad av en silversmed vid namn Joyce. Ringen symboliserar inte bara kärlek utan även lojalitet och vänskap, och väljs inte sällan som vigselring. Sitt namn har ringen fått efter det iriska ordet cladagh som betyder stenig klippa eller strand. Ringen har som tradition ärvts ner inom familjen, och då ofta från mor till dotter.

Ringen i sig är delvis en symbol då själva mönstret karvats ut ur materialet istället för att sättas fast på det. Mönstret består av två händer som håller i ett hjärta. Ovanpå hjärtat finns en liten krona och händerna som håller i hjärtat representerar vänskap. Hjärtat står för kärlek och kronan är en symbol för lojalitet. Där finns även en religiös betydelse där den vänstra och högra handen respektive symboliserar Jesus och den helige ande.

Enligt tradition så kommunicerar ringen flera olika budskap beroende på hur man bär den på sitt finger. På så vis har människor beroende på hur de burit ringen kunnat sända ut signaler till andra om huruvida de är gifta eller ej, och om de är upptagna eller öppna för att träffa någon ny. Om man bär ringen på vänster ringfinger så att hjärtats spets pekar in mot kroppen och mot handleden så betyder det att man är gift. Bär man den istället så att hjärtats spets pekar utåt ifrån kroppen, och mot fingertoppen så betyder det att man är förlovad. På liknande sätt använder man sin högra hands fingrar för att sända ut ett budskap om huruvida man är singel eller i ett förhållande. Vill man sända ett tydligt budskap sätter man ringen på sitt högra ringfinger, men det spelar annars ingen roll vilket finger man bär den på. Är man öppen för att träffa någon så bärs ringen med hjärtats spets utåt, och är man upptagen i en relation ska spetsen på hjärtat peka in mot kroppen.

Om författaren

ivadmin